Γραμμή παραγωγής

ATE tester 03

Ελεγκτής EMI

Ελεγκτής ΤΠΕ

Συγκόλληση κυμάτων

Υπερηχητικό μηχάνημα

Υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία

Δοκιμαστής υψηλής τάσης

Αίθουσα γήρανσης

Κεραυνός δοκιμαστής

Μηχανή χάραξης με λέιζερ

Προσομοιωμένη μεταφορά ...

Παλμοσκόπιο

Χύτευση καλωδίων ...

Δοκιμαστής λικνίσματος

Γραμμή παραγωγής 01

Γραμμή παραγωγής 02

Γραμμή παραγωγής 03

Γραμμή παραγωγής 04